رفتارهای اجتنابی درلکنت

\"رفتارهای
اعمال و الگوهای رفتاریی هستند که افراد دارای لکنت جهت تلاش برای اجتناب از لکنت استفاده می کنند.این ها شامل: تغییرات به کار رفته ی غیر طبیعی، مثل به تعویق انداختن، جایگزین کردن کلمات،بیان غیرمستقیم کلمات یا طول و تفضیل دادن در حرف، مکث هایی که در آن فرد سکوت می کند یا این که فرد یک صداسازیی انجام می دهد؛ یا از صحبت کردن بطور کامل امتناع می کند. چنین حرکاتی معمولا باعث افزایش سختی لکنت می شود. برخلاف رفتارهای فرار که در لحظه ی وقوع لکنت در تلاش برای رهایی استفاده می¬شود، رفتارهای اجتنابی قبل از لحظه ی وقوع لکنت برای جلوگیری کامل از وقوع آن رخ می دهد.

اعمال و الگوهای رفتاریی هستند که افراد دارای لکنت جهت تلاش برای اجتناب از لکنت استفاده می کنند.این ها شامل: تغییرات به کار رفته ی غیر طبیعی، مثل به تعویق انداختن، جایگزین کردن کلمات،بیان غیرمستقیم کلمات یا طول و تفضیل دادن در حرف، مکث هایی که در آن فرد سکوت می کند یا این که فرد یک صداسازیی انجام می دهد؛ یا از صحبت کردن بطور کامل امتناع می کند. چنین حرکاتی معمولا باعث  افزایش سختی لکنت می شود. برخلاف رفتارهای فرار که در لحظه ی وقوع لکنت در تلاش برای رهایی استفاده می¬شود، رفتارهای اجتنابی قبل از لحظه ی وقوع لکنت برای جلوگیری کامل از وقوع آن رخ می دهد.

منبع: https://behavenet.com/avoidance-behaviors

نویسنده:کوثر گودرزیان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *