آشنایی با تیم

تیم خانه لکنت فعالیت خود را به طور رسمی از سال 1398 و از زمان آغاز پاندمی کرونا شروع کرده است. البته مدیریت تیم خانم “ریحانه زرجینی” به شکل فردی تجربه 10 سال درمان تخصصی لکنت را دارد ولی در طی این 3 سال بیش از 1500 مراجع را به شکل آنلاین ارزیابی و جلسات درمانی را برگزار کرده و بیشترین و موثرترین فعالیت بالینی و درمانی را در حیطه ی درمان آنلاین داشته اند.

تیم خانه ی لکنت اولین تیم درمان تخصصی لکنت به شکل آنلاین است که به این جمله  باور دارد : به لکنت سلام کن تا با هم ازش خداحافظی کنیم ! این جمله معنای واژه ی «پذیرش» است . پذیرش موضوع بسیار مهمی در زمینه ی درمان لکنت است . تا زمانی که فرد یا والد به پذیرش لکنت نرسد و مدام در حالت انکار، چانه زنی ، اضطراب و خشم باشد ، روند درمان لکنت به تعویق می افتد. 

در تیم خانه ی لکنت ، مدیریت تیم جلسات ارزیابی اولیه را خواهد داشت و پس از ارزیابی بر اساس نتایج حاصل ازجلسه و بر اساس شناخت ارزیاب از تخصص درمانگر های تیم  در هر بازه ی سنی و هر برنامه ی درمانی ،  درمانگر تخصصی لکنت کودک شما ، یا شما انتخاب می شود. روند درمان شما به شکل ماهیانه و براساس گزارش های ثبت شده ی درمانگرها توسط مدیریت تیم پایش و بررسی می شود و در صورت وجود مانع و عدم پیشرفت ، جلسات ارزیابی دوره ای توسط مدیریت تیم و، برگزار می شود.

آشنایی با درمانگران تیم خانه ی لکنت

ریحانه زجینی - درمانگر

درمانگر تخصصی لکنت
مدیر تیم خانه ی لکنت
برگزار کننده ی کارگاه های آموزشی لکنت

معصومه باسی - درمانگر

درمانگر تخصصی لکنت نوجوانان و بزرگسالان
درمانگر آنلاین تیم خانه ی لکنت
صبور، متعهد، خلاق و با تجربه ی بیش از 13 سال گفتاردرمانی

احسان بی طرف - درمانگر

درمانگر تخصصی لکنت
درمانگر آنلاین تیم خانه ی لکنت
منظم ، فوق العاده در ارتباط با کودکان ، متعهد

مریم رضوی زاده - درمانگر

درمانگر تخصصی لکنت
درمانگر آنلاین تیم خانه ی لکنت
متعهد ، منظم و دلسوز

فرناز صادقی - درمانگر

درمانگر تخصصی لکنت
درمانگر آنلاین تیم خانه ی لکنت
با تجربه بیش از 22 سال گفتاردرمانی
بسیار دلسوز و عاشق کودکان

علی بوعذار - درمانگر

درمانگر تخصصی لکنت
درمانگر آنلاین تیم خانه ی لکنت
مشتاق ، متعهد ، صبور و دلسوز