نمره دهی لکنت زبان

نمره دهی لکنت زبان

اگر به یک گفتاردرمانگر تخصصی لکنت زبان مراجعه کرده باشید، قطعا کلمه نمره دهی لکنت زبان  را از او شنیده اید. درمانگر تخصصی لکنت زبان تاکید زیادی  بر نمره دهی لکنت زبان  و جدول نمره دهی  دارد. منظور از SR  یا نمره دهی لکنت زبان چیست؟ وقتی شروع به یادگرفتن مهارتی میکنید نیاز به یک …

نمره دهی لکنت زبان ادامه »

دوره تثبیت در درمان لکنت

اهمیت دوره تثبیت در این بخش می خواهیم درباره اهمیت دوره تثبیت درمان لکنت زبان صحبت کنیم.  شاید شما از درمانگر خودتان شنیده باشید که چقدر این مرحله از درمان اهمیت  دارد و اغلب موارد بازگشت لکنت و شکست در درمان را، طی نکردن این دوره میدانند. چرا باید بعد صفر شدن لکنت یا افزایش …

دوره تثبیت در درمان لکنت ادامه »