تاثیرات لکنت بر روی کیفیت زندگی

  • تاثیرات لکنت بر روی کیفیت زندگی

چکیده

لکنت بالقوه یک مشکل اجتماعی ارتباطی است که تاثیراتی منفی بر روی سلامت روانی و عاطفی افراد و دیگر جنبه های زندگی می گذارد.

شناسایی ابعاد کیفیت زندگی در افرادی که لکنت دارند میتواند در امر برنامه ریزی برای درمان و پیشگیری از اختلالات روحی، عاطفی و اجتماعی مفید باشد.

کیفیت زندگی

سازمان جهانی بهداشت سلامتی را صرفا عدم داشتن یک بیماری و یا اختلال نمی داند بلکه سلامتی را درک افراد از موقعیت زندگی آن ها، فرهنگ ، ارزش های منطقه ای که فرد در آن زندگی میکند و استاندارد های مورد انتظار میبیند.

در واقع برای بررسی ابعاد کیفیت زندگی، باید به طور کامل سلامتی را در ابعاد جسمی، روحی، محیطی و اجتماعی ارزیابی کنیم.

یکی از وظایف پاتولوژیست گفتار و زبان نیز تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی افراد با کاهش نقایص ساختاری و عملکردی و محدودیت ها در فعالیت ها و ارتباطات است.

رابطه ی لکنت و کیفیت زندگی به طور کلی

یکی از اختلالاتی که مطالعات مربوط به کیفیت زندگی به طور محدود بر روی آن انجام شده لکنت است. که نوعی اختلال در روان بودن گفتار است که بیشتر در کودکی ظاهر می شود و شیوع آن حدود 1٪ از کل جمعیت است. لکنت شامل اشکال مختلفی از اختلالات غیر ارادی در گفتار مانند تکرار هجا ، طولانی شدن زمان گفتار ، بلاک صداها ، تعویض و اجتناب از کلمات است. این اختلال گفتاری یک مشکل ارتباطی و اجتماعی است که تأثیرات منفی بر سلامت روانی و عاطفی و جنبه های مختلف زندگی افراد دارد.  بنابراین، در بیشتر افرادی که دچار لکنت هستند، فعالیت های روزمره تحت تأثیر قرار می گیرند و در بعضی موارد لکنت باعث ایجاد مشکل در ارتباطات در حین فعالیتهای گفتاری از جمله برقراری تماس یا صحبت رو در رو با دیگران می شود. همچنین بیشتر اوقات، مشکلات ارتباطی در طیف وسیعی از فعالیتها در مدرسه ، خانه یا محل کار رخ خواهد داد.

بیشتر مطالعات نشان داده است که لکنت با سطح اضطراب اجتماعی دارای رابطه معناداری است؛ به طوری که اختلالات روانی و عاطفی در افرادی که دچار لکنت هستند افزایش می یابد و برعکس، فعالیت های اجتماعی آنها کاهش می یابد. برخی مطالعات نشان می دهد که یکی از عوامل ایجاد اضطراب در افراد دچار لکنت بازگشت لکنت پس از درمان است و بیشتر بزرگسالانی که لکنت دارند این وضعیت را تجربه کرده اند. بنابراین این اتفاق سبب نگرش منفی آنها نسبت به خودشان می شود. چنین نگرشی باعث می شود که در مشاغل خود، جستجوی شغل و ادامه کار با مشکل روبرو شوند. این ها نمونه ای از تاثیرات لکنت در موارد اجتماعی و روانی کیفیت زندگی بودند.

نتایج مطالعات

نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه ها در نمرات کل کیفیت زندگی در افراد دارای لکنت و دیگر افراد وجود دارد. سلامت عمومی (59.9 در مقابل 71.35) ، سلامت عاطفی (48.2 در مقابل 72)  عملکرد اجتماعی (56.1 در مقابل 72.9) ، نشاط (49 در مقابل 70.2) ، عملکرد فیزیکی (84.9 در مقابل 80.4) ، محدودیت های نقش آفرینی به دلیل مشکلات جسمی (48.1 در مقابل 60.9) و محدودیت های ایفای نقش به دلیل مشکلات عاطفی (37.2 در مقابل 52.6) بود.  بنابراین ، میانگین نمرات به دست آمده از بزرگسالان دارای لکنت در سلامت عمومی ، سلامت عاطفی ، نشاط ، محدودیت های ایفای نقش به دلیل مشکلات جسمی کمتر بود ، اما در حوزه های عملکرد فیزیکی و محدودیت های ایفای نقش به دلیل  مشکلات عاطفی بیشتر بود. در حوزه رنج کشیدن، تفاوت معنی داری بین گروهها  مشاهده نشد.  علاوه بر این، ارتباط معنی داری بین شدت لکنت و ابعاد کیفیت زندگی وجود ندارد.

نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بزرگسالان دارای لکنت، میانگین نمرات در کیفیت زندگی به طورکلی ، حوزه های سلامت عمومی و عاطفی ، عملکرد اجتماعی ، نشاط و محدودیت در ایفای نقش به دلیل مشکلات جسمی و عاطفی به طور قابل توجهی کمتر از افراد بدون لکنت است. برعکس، میانگین نمره در زمینه عملکرد فیزیکی بیشتر از بزرگسالان بدون لکنت است. این یافته ها نشان می دهد که لکنت به طور طبیعی یک مشکل اجتماعی و ذهنی است. لکنت بر افراد تاثیر جسمی ندارد.  با این حال ، افرادی که لکنت دارند برای غلبه بر محدودیت های اجتماعی و ارتباطی ناشی از لکنت  از طریق افزایش قدرت خود در زمینه جسمی تلاش میکنند.

 از آن جایی لکنت باعث احساس شرم و ناامیدی در تعاملات اجتماعی و ارتباطی می شود و افرادی که لکنت دارند در بیشتر تعاملات اجتماعی لکنت خود را پیش بینی می کنند؛ این موضوع باعث اضطراب و رفتارهایی مانند اجتناب و ترس از موقعیت های اجتماعی و ارتباطی می شود. بنابراین، باعث می شود افرادی که لکنت دارند از سلامت عاطفی کمتری برخوردار بوده و نشاط کافی ندارند و نمی توانند در مقایسه با افرادی که لکنت ندارند ، عملکردهای اجتماعی را به طور مطلوبی انجام دهند. از این رو جای تعجب نیست که افرادی که لکنت دارند در موارد فوق امتیاز کمتری کسب کنند.  این نتایج با یافته های کریگ و همکارانش مطابقت دارد. همچنین لکنت بر زندگی و عملکرد احساسی افرادی که لکنت دارند تأثیر منفی دارد.  با این حال، هیچ تاثیری بر عملکرد فیزیکی ندارد.

همچنین میزان شدت های متفاوت لکنت اثرات یکسانی بر کیفیت زندگی افراد دارد. به نظر می رسد این نتیجه بیشتر ناشی از فشارهای فرهنگی و اجتماعی باشد تا محدودیت های ارتباطی ناشی از لکنت..  با این حال ، هرگونه اظهار نظر مطلق در مورد تأثیر شدت یا شدت لکنت بر کیفیت زندگی، تحقیقات بیشتری را می طلبد.

منبع

Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies The Official Journal of Semnan University of Medical Sciences

Effects of Stuttering on Quality of Life in Adults Who Stutter

AUTHORS

Fatemeh Kasbi  , Maryam Mokhlesin  , Marziye Maddah  , Reyhaneh Noruzi  , Leyla Monshizadeh, Majid Mir Mohammad Khani

نویسنده:فائزه حسینی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *