بررسی اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت

میزان اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت

بنا به نتایجی که در یک مقاله بدست آمد:

اضطراب و عزت نفس ضعیف در کودکان دارای لکنت بیشتر از گروه کودکان بدون لکنت (گروه شاهد) است و نگرش منفی والدین بسیار زیاد است.

پیامدهای بالینی این یافته ها تشخیصی و درمانی است.

اول ، پزشکان باید اضطراب نظام مند،عزت نفس پایین و نگرش منفی والدین را غربال کنند. دوم ، برای پزشکان ، اولویت بندی درمان برای مشکلات روانی همزمان ، برای کودکان دارای لکنت مهم است.

کودک دارای لکنت که از اضطراب و عزت نفس پایین برخوردار است نیز می تواند از نظر اثربخشی درمان های خاص و همچنین مزایای رویکردهای تیمی مورد بررسی قرار گیرد.

روش های درمانی که به همراهی های روانشناختی لکنت می پردازند ممکن است در رویکردهای تسلط گنجانده شوند یا به تنهایی باقی بمانند.

درگیری اعضای خانواده در روند درمانی باید یکی از عناصر مهم درمان باشد. محدود کردن درمان کودکان دارای لکنت به گفتاردرمانی گمراه کننده و غیر واقعی است.

مدیریت کلی باید در لکنت شامل پشتیبانی روانشناختی ، راهنمایی والدین همزمان با گفتاردرمانی اعمال شود.

بسیار مهم است که:

افراد حرفه ای که با کودکان دارای لکنت کار می کنند باید آگاهی داشته باشند تا درک درستی داشته باشند.(1)

در تحقیقات قبلی نشان داده شده است که عزت نفس فاکتور مهمی در درمان بالینی لکنت است،

یافته های یک مطالعه نشان می دهد در یک نمونه بالینی کودکان دارای لکنت که در سن مدرسه ابتدایی ، در مقایسه با داده های هنجاری موجودی عزت نفس که فرهنگ آزاد بودند‌ هیچ تفاوتی در پنج بعد اعتماد به نفس وجود نداشت.

خودآگاهی در افراد دارای لکنت

ادراک از خود و خودآگاهی اغلب تمرکز درمانی برای کسانی است که دچار لکنت هستند.

افرادی که مفهوم خود به عنوان فردی که لکنت می کند را درک کرده اند، کمتر از افرادی که چنین نشده اند ، بهبود خود به خود می یابند.

با این وجود افراد دیگری معتقدند برای موفقیت درمان ، افراد دارای‌لکنت باید اختلال گفتاری خود را به عنوان بخشی از خودآگاهی خود بپذیرند. درمان های سنتی برای افراد دارای لکنت که شامل سازگاری دوگانگی بین لکنت در برابر گفتار محاوره است.دریافتند که افراد با اعتماد به نفس پایین تر میزان لکنت بیشتری نشان می دهند. در تحقیق دیگری روند مشابهی را به سمت اعتماد به نفس پایین تر در فرد دارای لکنت در سن مدرسه مشاهده کرد.

رایج ترین نگرش هایی که توسط افراد دارای لکنت بیان می شود ، اضطراب ، درماندگی ، قربانی شدن و کمبود عزت نفس است.

باید توجه داشت که این نگرش ها با توجه به افزایش سن فرد دارای لکنت بیشتر شده و کار درمان را سخت تر می‌کند.

پس توصیه سایت خانه لکنت به شما این است که هر چه سریع تر درمان کودک دارای لکنت خود را آغاز کنید.

برای این کار می‌توانید از طریق سایت خانه لکنت ، اقدام به دریافت نوبت برای ارزیابی و درمان لکنت کنید و با گفتاردرمانگران متخصص حیطه لکنت ارتباط برقرار کنید.

(2)

منابع

1-Self-esteem and anxiety in stuttering children and attitude of their parents

Leila Cherif1, Jaweher Boudabous1, Khawla Khmakhem1, Sourour Kammoun2, Imen Hadj kacem1, Hela Ayadi 1and Yousr Moalla

2- SELF-ESTEEM OF SCHOOL-AGE CHILDREN WHO STUTTER

WM. S. YOVETICH and ALAN W. LESCHIED University of Western Ontario, London, Ontario, Canada JASON FLICHT

Markham Stouffville Hospital, Markham, Ontario, Canada

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *