ارزشیابی سالانه درمانگرهای تیم خانه ی لکنت

با سلام و احترام خدمت شما همراهان  و والدین تیم خانه ی لکنت . به منظور بررسی عملکرد سالیانه ی درمانگرها و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده در سال گذشته ، تصمیم گرفتیم که به بررسی میزان رضایت شما از ابعاد مختلف درمانگرشما بپردازیم .

لازم به ذکر است که این پرسشنامه بدون ثبت نام و مشخصات شما خواهد بود تا به راحتی و بدون معذوریت احتمالی ، اقدام به تکمیل آن نمایید.

با تشکر از همراهی شما

ریحانه زرجینی . راهبر تیم خانه ی لکنت

ارزشیابی سالانه درمانگرهای تیم خانه ی لکنت

لطفا سوالات زیر را با دقت بخوانید و گزینه ی مناسب و مورد نظر خود را انتخاب کنید.

1. تا چه حد از میزان ارتباط درمانگر با کودک خود رضایت دارید ؟
2. درمانگر شما در اجرای برنامه ی درمانی ، اجرای بازی ، چقدر خلاق است ؟
3. تسلط درمانگر شما بر روی برنامه ی درمانی انتخاب شده به چه میزان است ؟
4. چقدر از نظم درمانگر خود برای زمان برگزاری جلسات رضایت دارید ؟( داشتن زمان ثابت برای جلسات با توجه به شرایط خود و درمانگرو نداشتن غیبت و کنسلی درروزتوسط درمانگر)
5. چقدر از نظم درمانگر خود برای شروع و اتمام به موقع جلسه ی درمانی رضایت دارید ؟( شروع بدون تاخیر)
6. درمانگر شما به چه میزان در مدیریت جلسه ی درمانی تبحر دارد ؟
7. درمانگر شما به چه میزان می تواند به شما در مدیریت نوسان ها کمک کند ؟
8. تا چه حد از پیگیری درمانگر خود برای برگزاری جلسات رضایت دارید ؟
9. دلسوزی و درک متقابل درمانگر شما به چه میزان است ؟
10. میزان اطلاعات روانشناختی درمانگر شما به چه میزان است ؟
11. تا چه حد درمانگر شما ، در صورت وجود اختلال همراه ، ارجاع به موقع به متخصصین مربوطه داشته است ؟
12. کودک شما به چه میزان با درمانگر ارتباط گرفته است ؟
13. شما به چه میزان با درمانگر خود / درمانگر کودک خود ، ارتباط گرفته اید ؟
14. درمانگر شما چقدر از زمان جلسه را به آموزش به شما می پردازد ؟
15. به چه میزان درمانگر شما برای رعایت قوانین تیم خانه ی لکنت ، جدیت و قاطعیت دارد ؟
16. به میزان علم درمانگر خود چه رتبه ای می دهید ؟
17. به میزان تجربه ی درمانگر خود ، چه رتبه ای می دهید ؟
18. به میزان خلاقیت درمانگر خود ، چه رتبه ای می دهید ؟
19. درمانگر شما چقدر صبور است ؟
20. به چه میزان درمانگر شما در روند درمان ، ریزبین و نکته سنج است ؟
21. به چه میزان درمانگر شما ، امین و حافظ اطلاعات شخصی شما در روند درمان است ؟( عدم استفاده از صوت و تصویرو اطلاعات مراجع بدون رضایت کتبی مراجع )
22. سرعت گفتار درمانگر شما در جلسات درمانی به چه میزان است ؟
23. کیفیت سرعت اینترنت درمانگر شما به چه شکل است ؟
24. تا چه حد درمانگر شما به سوالات شما واضح پاسخ می دهد ؟
25. به چه میزان درمانگر شما ، به سوالات شما ، جامع پاسخ می دهد ؟
26. پاسخ به سوالات والدین در طی روز و خارج از زمان جلسه ، الزامی و جزو وظایف درمانگرها نیست ، اما کیفیت پاسخ گویی درمانگر شما در ساعاتی غیر از جلسات درمانی ، به چه میزان است ؟
27. درمانگر شما تا چه حد از ابزار آموزشی جذاب و سرگرم کننده استفاده می کنند؟
28. درمانگر شما تا چه حد در برخورد با کودک شما صبوراست ؟
29. درمانگر شما تا چه حد با سایر متخصصین احتمالی کودک شما ( کاردرمانگر ، روانشناس کودک و ...) ، ارتباط دارد؟
30. درمانگر شما تا چه حد درتوضیح نقشه ی راه و مسیری که باید در طی درمان بپیمایید ، اطلاعات به شما ارایه می دهد ؟
31. اطلاعات دریافتی از درمانگر شما تا چه حد با مطالب مرتبط در صفحه ی خانه ی لکنت هم پوشانی و شباهت دارد ؟
32. درمانگر شما در زمینه ی آموزش بازی به شما ، به چه میزان انرژی قرار می دهد ؟
33. میزان رضایت کلی شما از درمانگر نسبت به سایر درمانگرهای احتمالی ؟
34. مطالب ارایه شده توسط درمانگر شما ، تا چه حد معتبرو علمی است ؟
35. آراستگی و ظاهر مرتب درمانگر شما در جلسات به چه میزان است ؟
36. درمانگر شما در جلسات درمانی تا چه حد سرحال و آگاه به موقعیت و شرایط است ؟( عدم خواب آلودگی و ...)
37. کیفیت و کمیت آگاه سازی و ارجاع به موقع جهت ارزیابی های دوره ای به مدیریت تیم ، از جانب درمانگر شما به چه میزان است ؟
38. به طورکلی ، چقدر با لحن و ظاهر درمانگر خود ارتباط گرفته اید ؟