چرا در آواز خواندن دچار لکنت نمی‌شویم؟

اگر فرد دارای لکنت هستید، آیا تابحال متوجه شده اید که در هنگام آواز خواندن لکنت نمی کنید؟ و اگر فردی هستید که دچار لکنت نیستید آیا تابحال برای اینکه هیچ کسی را در حین آواز خواندن ندیده اید که لکنت کند تعجب کرده اید؟ برای پاسخ به این سوال یک علت و جواب واحدی …

چرا در آواز خواندن دچار لکنت نمی‌شویم؟ ادامه »