کوه یخ لکنت

ده راهکار کاربردی برای ذوب شدن کوه یخ لکنت

لکنت یکی از سخت ترین اختلالات از جهت درمان است چون که فراتر از یک ناروانی است.آسیب شناس گفتار و زبان ، لکنت را  به سه بخش تقسیم می کند: موارد خلقی:احساسات و عواطف که لکنت را همراهی می کنند.(A) معقوله های رفتاری:لکنت ظاهری-جسمی-که به طور معمول ما به عنوان ناروانی در نظر می گیریم.(این …

ده راهکار کاربردی برای ذوب شدن کوه یخ لکنت ادامه »

ارتباط کوه یخ و لکنت : دکتر جوزف شیهان

تشبیه لکنت به کوه یخ توسط دکتر جوزف شیهان برای اولین بار مطرح شد. پیام اصلی دکتر شیهان این بود: \” از لکنت خود جلوگیری نکنید، لکنت خودرا پنهان و انکار،نکنید.\” تنها راهی که می توانید ترس از لکنت خود را از بین ببرید و درنتیجه کاملا روان شوید، این است که با آن روبه …

ارتباط کوه یخ و لکنت : دکتر جوزف شیهان ادامه »