چرا باید لکنت کودکان را درمان کنیم؟

معمولا دو هدف اصلی در درمان لکنت کودکان مدرسه رو  وجود دارد: ۱- آسان تر صحبت کردن ۲- بهبود نگرش و احساسات نسبت به صحبت کردن بهتر صحبت کردن با یادگیری یک سری تکنیک های گفتاری میسر است. این تکنیک‌ها به فرد کمک می کنند تا گفتار را در راه‌های بهتری تولید کند؛ مانند کاهش …

چرا باید لکنت کودکان را درمان کنیم؟ ادامه »