انواع لکنت را بشناسید

بصورت کلی انواع لکنت را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1-لکنت رشدی 2- لکنت اکتسابی نوروژنیک تشخیص افتراقی انواع لکنت ( رشدی و اکتسابی ) 1.در شروع تفاوت دارند. 2.لکنت رشدی (Developmental Stuttering) از کودکی رشد و تکامل پیدا می‌کند. لکنت نوروژنیک (Neurogenic Stuttering) : 3.با یک رویداد نورولوژی شروع می‌شود و عموما در …

انواع لکنت را بشناسید ادامه »