تاثیرات لکنت بر روی کیفیت زندگی

تاثیرات لکنت بر روی کیفیت زندگی چکیده لکنت بالقوه یک مشکل اجتماعی ارتباطی است که تاثیراتی منفی بر روی سلامت روانی و عاطفی افراد و دیگر جنبه های زندگی می گذارد. شناسایی ابعاد کیفیت زندگی در افرادی که لکنت دارند میتواند در امر برنامه ریزی برای درمان و پیشگیری از اختلالات روحی، عاطفی و اجتماعی …

تاثیرات لکنت بر روی کیفیت زندگی ادامه »