علت لکنت چیست؟

علت لکنت در پاسخ به این سوال که: علت لکنت چیست؟ باید بیان کرد که: علت لکنت به طور دقیق مشخص نشده است؛ اما شواهد نشان داده که ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی می‌تواند باعث ایجاد و بروز لکنت شود. متخصصین ژنتیک دریافته‌اند که احتمال ارثی بودن لکنت وجود دارد و شاهد این مسئله …

علت لکنت چیست؟ ادامه »