آیا آموزش زبان دوم به کودکان (دوزبانگی) باعث شروع لکنت می‌شود؟

شیوع دوزبانگی در آمریکا مطابق سرشماری اخیر ایالات متحده امریکا آمار دوزبانگی به شرح زیر است: یک هفتم یا ۳۱/۸ میلیون مردم در امریکا در خانه ، با زبانی به جز انگلیسی صحبت می کنند. اینکه چه تعداد از افراد دارای لکنت،دوزبانه هستند، معلوم نیست. اما می توان تخمین زد که حداقل نیم میلیون مردم …

آیا آموزش زبان دوم به کودکان (دوزبانگی) باعث شروع لکنت می‌شود؟ ادامه »