درمان شناختی رفتاری (CBT) در افراد دارای لکنت

شناخت درمانی در افراد دارای لکنت شناخت درمانی یا درمان رفتاری شناختی به انگلیسی: (CBT) Cognitive Behavioral Therapy، در کار با افرادی که لکنت دارند ، به طور فزاینده ای مورد اشاره قرار می گیرد. نکته مهم ، در درمان شناختی رفتاری این واقعیت وجود دارد که عوارض جانبی اتفاق می افتد. در بعضی مواقع …

درمان شناختی رفتاری (CBT) در افراد دارای لکنت ادامه »