نکاتی درباره نحوه‌ی برخورد معلمان با کودکان دارای لکنت

نقش معلم کودکان دارای لکنت معلمان باید در مورد نحوه برخورد با کودکان دارای لکنت که در کلاس هستند، بدانند و اقدماتی انجام دهند و  مشکل را گزارش  کنند. به طور مثال: آیا باید از  کودک دارای لکنت انتظار داشت تا گزارش شفاهی دهد ، با صدای بلند بخواند یا به سوالات پاسخ دهد؟ آیا …

نکاتی درباره نحوه‌ی برخورد معلمان با کودکان دارای لکنت ادامه »