اینستاگرام ریحانه زرجینی

لکنت چیست؟

برای همه ی ما زمان هایی وجود دارد که روان صحبت نمی کنیم. ممکن است که \”ام\” ، \”چیز\” یا \”می دونی\” به چیزی که می گوییم اضافه  کنیم و یا ممکن است که صدا و کلمه را بیش از یک بار بگوییم.این ها ناروانی تلقی می شوند. برای درمان لکنت زبان + 15 دقیقه …

لکنت چیست؟ ادامه »

لیست رزروهای شما :

برای مشاهده کلیک کنید شاید محصول زیر هم برای شما مفید باشد :